Koos Laste Heaks
Eesti keeles Vene keeles Koos Laste Heaks Telefon: +372 5013169
Koos Laste Heaks
Koos Laste Heaks
Koos Laste Heaks
ESILEHT Koos Laste Heaks MEIST Koos Laste Heaks SOOVID AIDATA UUDISED KONTAKT E-POOD
Koos Laste Heaks
Koos Laste Heaks
Koos Laste Heaks
Lapse kaitse
Koos Laste Heaks
Lapsesõbralik Eesti
Koos Laste Heaks
Kasulik info
Koos Laste Heaks
Права ребёнка
Koos Laste Heaks
Нужное инфо
Koos Laste Heaks
Koos Laste Heaks
Koos Laste Heaks
Koos Laste Heaks
Koos Laste Heaks
Koos Laste Heaks
Aitame koos
trüki lehekülg

         Rahvusvaheline liikumine  laste- ja noortesõbralik linn.

 

Pea kõik Euroopa riigid on ühinenud UNICEFi poolt algatatud liikumisega “Laste- ja noortesõbralikud linnad” ( Child Friendly Cities ). Liikumise eesmärk on tõsta esile ja tunnustada neid linnu, kus hoolitakse oma väikestest elanikest ja nende tulevikust. 2004.a. ühines sellega liikumisega ka Eesti.

2004.a. ühines sellega liikumisega ka Eesti. Alates sellest ajast on meie programmiga ühinenud Tartu, Narva, Pärnu, Kunda, Saue, Tallinn, Viljandi, Jõhvi, Põlva, Kuressaare, Haapsalu, Rakvere, Valga ja Võru.


EESMÄRGID:

Aidata kaasa ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni levikule ja rakendumisele.

Kujundada ühiskonnas lapsesõbralikumat suhtumist lapsi ja perekondi puudutavate küsimuste lahendamisel.

Otsida kohalikele oludele vastavaid võimalusi laste turvalisuse, tervise, arengu ja vaba aja veetmise võimaluste parandamiseks.

Ergutada kohalikku initsiatiivi ja tunnustada üksikisikuid ja ettevõtteid, kes aitavad kaasa linna lapsesõbralikumaks muutmisele.

 

Liikumises osaleda soovivas linnas ei pea olema kõik tingimused korraga täidetud, vaid linnakodanikud ja lapsed/noored alustavad selles suunas tegutsemist. Need soovitus-tingimused on alguseks  muutusprotsessidele.

 

TINGIMUSED:

 

Lapse õigused.

Kõigi linnas vastuvõetavate otsuste ja elukondlike muudatuste puhul on arvestatud eeskätt laste huvidega, lähtudes ÜRO Lapse Õiguste Konventsioonist ja Eesti Lastekaitse seadusest.

 

Osalemine.

Lapsi puudutavate otsuste aruteludesse kaasatakse lapsi ja noori ning arvestatakse nende arvamusega.

 

Koolitus.

Kõik linnametnikud saavad lühikoolituse ja omavad algteadmisi ÜRO Lapse Õiguste Konventsioonist ja Eesti Lastekaitse seadusest.

 

Üldilme.

Linna üldilme ja kujundus on lapsesõbralik.

 

Positiivsus.

Reklaamis ei kasutata lapsi ahistavat või neid ebasoodsalt kujutavat teksti või kujundust.

 

Tervis ja turvalisus.

Linnal on olemas toimiv süsteem laste tervise ja vaimse ning füüsilise arengu tagamiseks. Linn on turvaline. Laste koolitee, liikluskorraldus ja tänavavalgustus kindlustab lastele turvalisuse, kõik võimalikud ohtlikud alad on piiratud ja märgistatud. Regulaarselt viiakse läbi ennetustööd.

 

Võimalused.

Regulaarselt laiendatakse võimalusi laste igakülgseks arenguks ja vaba aja veetmiseks: mänguväljakud, liikluslinnakud, noortekeskused, laste- ja noorteklubid. Olemasolevad ja rajatavad spordi- ja kultuurirajatised arvestavad laste vajadusi ja võimaldavad neil aktiivselt osaleda.

 

Erivajadused.

Linn täidab erivajadustega laste tervisekaitse ja nende erivajadustest lähtuvaid tingimusi; luues hariduse omandamiseks, arenguks ja vaba aja veetmiseks võrdsed tingimused teiste lastega. Linn teeb kõik võimaliku, et toetada erivajadustega laste perekondi ja tunnustada nende tugiisikuid ning kasvatab linnakodanikes sallivust erivajadustega laste suhtes.

 

Ennetustöö.

Linnas toimib kuritegevuse, narkomaania ja lapsi ahistavate või vägivallailmingute plaanipärane ennetustegevus.

 

Teadlikkus.

Kõigi linnakodanike teadlikkus on paranenud seoses laste õiguste ning linna poolt vastu võetud tegevusplaaniga.

On paranenud laste ja linnakodanike  informeeritus linna laste- ja noorsoopoliitikast.

 

Tunnustus

Linn tunnustab neid inimesi ja ettevõtteid, kes on eriliselt silma paistnud laste- ja noorte olukorra parandamisel.

 

Linnale omistatav tiitel ei ole lõppkokkuvõte vaid protsessi algus, kus on märgata linna ja tema kodanike soovi muuta oma linn lapsesõbralikumaks !         

e-pood Koos Laste Heaks
Külasta
e-poodi
Eesti keeles Vene keeles Koos Laste Heaks, Telefon: + 372 5013169
Koos Laste Heaks
Koos Laste Heaks