Koos Laste Heaks
Eesti keeles Vene keeles Koos Laste Heaks Telefon: +372 5013169
Koos Laste Heaks
Koos Laste Heaks
Koos Laste Heaks
ESILEHT Koos Laste Heaks MEIST Koos Laste Heaks SOOVID AIDATA UUDISED KONTAKT E-POOD
Koos Laste Heaks
Koos Laste Heaks
Koos Laste Heaks
Lapse kaitse
Koos Laste Heaks
Lapsesõbralik Eesti
Koos Laste Heaks
Kasulik info
Koos Laste Heaks
Sinu laps on eriline »
Koos Laste Heaks
Laps ja tänavad »
Koos Laste Heaks
Laps ja vaesus »
Koos Laste Heaks
Eesti lapsed arvavad »
Koos Laste Heaks
Eesti ja naabrid »
Koos Laste Heaks
Lapse Õiguste Konventsioon »
Koos Laste Heaks
Avasta Eestimaad »
Koos Laste Heaks
Права ребёнка
Koos Laste Heaks
Нужное инфо
Koos Laste Heaks
Aitame koos
trüki lehekülg

MIDA ARVAVAD EESTI LAPSED.

 

Kui õnnelikud on Eesti lapsed?

64% eesti lastest väidavad, et nad on õnnelikud enamus ajast.

31% ainult mõnikord          

68% olles koos sõpradega                      

60% olles koos perekonnaga      

58% on õnnelikud, kui neil läheb koolis hästi ja 63% lastest on

mõjuvaks põhjuseks olla õnnetu ebaõnnestumised koolis.

 

Kool on tähtis Eesti laste jaoks.

54% muretseb koolis halvasti mineku üle

44% koduste probleemide ja 18% majandusliku olukorra pärast.

 

Pool eesti lastest arvavad, et elu on parem või palju parem kui see oli 10 aastat tagasi.

20% väidab vastupidist, eriti Kirde-Eestis.

Küsimusele, milliseid gruppe koheldakse ebaõiglaselt arvasid:

58%, et lastele vaesematest perekondadest tehakse liiga.

1/3 leidis, et puuetega lapsi koheldakse ebaõiglaselt.

1/3 leidis, et neid on ülekohtuselt koheldud (Kirde-Eestis 41%)

 

Kuidas tunnevad lapsed end koolis ?

Peaaegu kõik lapsed Eestis käivad koolis, neist 15% väidavad, et nad töötavad vahetevahel.

Kõige tähtsamad põhjused koolis käimiseks:

Arendada personaalseid oskusi  63%

Õppida midagi uut  55%

Viia täide oma tulevikuplaanid  38%

Sellepärast, et nad peavad käima  28%

Neile kool meeldib  23%

Kui oleks võimalus öelda, mida nad arvavad oma õpetajatest, siis:

20% väidaks, et kõik on korras,

9% vahel koolis meeldib ja

22% ei ole rahul õpilase-õpetaja suhete üle.

 

Kui kaasatud on lapsed Eesti ühiskonda?

Pooled lastest kuuluvad mõnda organiseeritud gruppi.

Levinumateks on spordiklubid  25% ja tantsuklubid  9%.

Teemad, mille üle lapsed arutavad koos oma sõpradega:

50% sõprade või sõprusega seotud teemad,

44% kooliga seonduvad teemad.

Suhted sõpradega on lastele väga tähtsad.

*Eestis usaldatavad lapsed kõige enam emasid ja umbes 1/3 isasid ja arste,  õpetajad usaldab 62%  ja täiskasvanuid üldse 56%.

1/3 ei usalda valitsust ja 23% usulisi autoriteete.

 

Kui suurel määral on lastel kokkupuude kahjulike ja illegaalsete ainetega?

76%    - teavad omaealisi, kes on proovinud suitsetada

63%    - teab sõpru või teisi lapsi, kes tarbivad alkoholi

14%    - lastest on nuusutanud kahjulikke nn. mõnuaineid   

17%    - on proovinud illegaalseid aineid, narkootikume

39%    - väitis, et tunnevad lapsi, kes on sõltuvad tubakast

4%       - et tunnevad neid lapsi, kes on narkosõltlased

 

Mida lapsed ootavad poliitikast?

Üle poole leidis, et nende arvamusi ei peeta piisavalt heaks või ei arvestata sellega üldse, kui kohalik (valla, linna või maakonna) valitsus võtab vastu otsuseid, mis puudutavad lapsi.

28%    - soovis olla rohkem infot vabaaja tegevuse võimalustest

36%    - ei oska öelda mille kohta nad vajaksid rohkem infot

6%       - ei soovi teavet mitte millegi kohta

Umbes pool lastest sooviks, et valitsus teeks rohkem kultuuri, spordi ja vaba aja veetmise võimaluste loomiseks.

36%    - arvab, et hääletamine valimistel on efektiivne

27%    - leiab, et hääletamine ei muuda midagi

22%    - puudub oma arvamus

 

Kuidas lapsed hindavad olukorda oma peres?

Eesti lapsed arvavad, et nad on oma vanematega õnnelikud. Nad hindavad mõlema vanema mõistvat suhtumist ja head kohtlemist, eriti emade armastavat ja hoolitsevad käitumist. Pooled lastest suhtlevad rohkem isaga.

Üle poolte lastest leiab, et nende arvamusega ei arvestata kodus. Nad sooviksid olla rohkem kaasa haaratud vabaaja planeerimisse.

Kaks last kolmest väidab kodu olevat vägivaldse ja agressiivse. Põhjuseks – karjumine (62%), kuid ka löömine (18%). Ainult 35% lastest leiab, et rääkimine üksteisega on parim lahendus.

Kui laps on teinud midagi valesti, siis

57% vanematest reageerib vihastudes,

53% näitab üles mõistvat käitumist.

Kui laps on teinud midagi head, siis peamiselt saadakse kiidusõnade osaliseks, kuid 7% väidab vastupidist.

Kõige tähtsamaks väärtuseks peres peetakse:

67% laste puhul - lugupidamist ja head käitumist,

67% peab selleks ka ausust ja

39% distsipliini

 

Kui turvaliselt lapsed end tunnevad?

77% lastest väidab end tundvat turvaliselt,

17%    aga ebakindlalt tänu ebasoovitud inimeste olemasolule ja vägivallale selles piirkonnas.

28%    lastest teavad inimesi, kes on olnud vägivalla ohvrid: füüsiline vägivald või vargused.

12%    lastest väidavad, et on olnud ise ohvriks


Kui hästi lapsed on informeeritud?
Kas nad teavad oma õigusi?

Üldiselt lapsed teavad palju või omavad vähemalt mõningast teavet. Peaaegu kõik väidavad, et omavad informatsiooni näiteks arvutitest.

86% lastest teadvat oma õigusi:

73%    - teadis lapse õigust õppida ja mängida

47%    - õigust tunda end terve ja kaitstuna

43%    - teadis õigust väärikusele ja vabadusele.

Kuid, 19% lastest ei tea nimetada ühtegi oma õigust.

Lapse õiguste arvestamine on suhteliselt madal:

36% - leiab, et õigust tervislikust elukeskkonnast, õigust olla kaitstud väärkohtlemise eest, õigust teha valikuid ja arvamuse väljenduse õigust arvestatakse vähe või üldsegi mitte.

 

Kuidas Eesti lapsed näevad oma tulevikku ?

2/3 lastest arvavad, et nende elu on tulevikus parem

Rohkem kui pooled arvavad, et Eesti saab olema hea või palju parem koht elamiseks.

Peaaegu pooled lastest soovivad paremat elatustaset ja

36% loodavad vähem sotsiaalseid probleeme tulevikus.

Ainult 3% arvab, et EL abil on võimalik asju parandada.

Peale paremat elatustaset ja arenenud sotsiaalset olukorda, soovisid 37% lastest puhtamat ja õiglasemat poliitikat nende ideaalriigis.

Vaatamata nendele positiivsetele ootustele Eestist, sooviksid veerand lastest elada teises riigis.

 

 

UNICEFi poolt läbiviidud uurimus põhjal Euroopa Liidu riikides 2008.a.

e-pood Koos Laste Heaks
Külasta
e-poodi
Eesti keeles Vene keeles Koos Laste Heaks, Telefon: + 372 5013169
Koos Laste Heaks
Koos Laste Heaks