Korraldatud infopäevade kokkuvõte

//Korraldatud infopäevade kokkuvõte

Korraldatud infopäevade kokkuvõte

Korraldasime 12 infopäeva üle Eesti, milles osalejaid oli kokku 865.

Grupp nr. 1 – linnaametnikud, huvijuhid, õpetajad
TEEMAD: Koolikohustuse täitmine. Valikuvõimalused arenguks, spordi ja huvitegevus.
Väärtushinnangute kujundamine. Laste tervis. Info kättesaadavus lapsevanematele.

Grupp nr. 2 – õpilasesindustele
TEEMAD: Kohustused ja õigused ja vastutus. Minu kool ja minu kodulinn.
Väärtushinnangud. Olla ettevõtlik, olla abivalmis.

2019-04-07T14:16:37+00:00