Koos Laste Heaks

//Koos Laste Heaks

Koos Laste Heaks

Vastavalt UNICEF Eesti Rahvuskomitee ja UNICEFi kokkuleppele, ei tegutse me 1.jaanuarist 2015 enam mitte Eesti Rahvuskomiteena, vaid uue EESTI mittetulundusühinguna KOOS LASTE HEAKS.

Alates 1.jaanuarist 2015 on muutunud küll meie nimi, kuid tegevussuund ei muutu ja laste õiguste eest seismine jääb ka edaspidi meie prioriteediks,

et muuta Eesti veelgi lapsesõbralikumaks. Endiselt teeme seda üheskoos sihtasutusega Hea Tahte Saatkond.

Jätkame liikumisega „Laste- ja noortesõbralik linn“ ja kooliprojektiga „Väike heategu“. Mittetulundusühing KOOS LASTE HEAKS, alustab toetuste kogumist Eesti laste ja perede heaks, uue projekti „Väike heategu minu kodukohas“ kaudu. Kogume annetusi konkreetsele lapsele; konkreetsele perele või konkreetsele vajadusele, mida vajab palju lapsi. Abivajaduse lood on üleval ka meie kodulehel.

2019-04-07T14:08:14+00:00