KOHILA GÜMNAASIUM

//KOHILA GÜMNAASIUM

KOHILA GÜMNAASIUM

6.märtsil külastasime Kohila Gümnaasiumit. Arutasime nii algkooli,kui gümnaasiumiastme õpilastega teemal „Lapse õigused ja kohustused“. Oli meeldiv, et Kohila Gümnaasiumi õpilased olid väga aktiivsed arutajad, mõtlesid kaasa ja osalesid arutelul. Õpilased teadsid nii oma õigusi, kuid neile olid ka selged kohustused ja hea käitumise põhimõtted. Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on olemas usaldus, seda ütlesid ka õpilased ise. Ka vahetundidel olid õpilased rõõmsameelsed ja käitusid hea tava kohaselt.
See kõik iseloomustab hästi Kohila Gümnaasiumi mõnusat õhkkonda!

2019-08-08T15:33:32+03:00